0_f742f1194f30dc5e66e3dc263023c8d2.jpg

Top 100 Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam 2020 – 2021 (Topplus.vn - P.87): Trà Tân Cương (Thái Nguyên)

08-06-2021

(Topplus.vn) Chè Tân Cương Thái Nguyên hay còn được gọi là Trà Tân Cương Thái Nguyên, một đặc sản nổi tiếng của tỉnh thái nguyên.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values