[VIETKINGS-TOPPLUS đề cử lần 1/2024] TOP 500 Kỷ lục bất biến Việt Nam (P.126): PRO Việt Nam – Đơn vị đầu tiên được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế bao bì tại Việt Nam

19-02-2024

(topplus.vn.vn) Công ty cổ phần Tái chế bao bì (PRO Việt Nam) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức công bố là tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế bao bì trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Ngày 18.12.2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã ban hành Thông báo số 782/TB-BTNMT ngày 18/12/2023 về việc công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 6 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). Theo đó, Công ty Cổ phần Tái chế bao bì – PRO Việt Nam là đơn vị đầu tiên được Bộ TN&MT chính thức công bố là tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế bao bì trên lãnh thổ Việt Nam.

 

 

 

Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, nhà sản xuất và nhập khẩu có quyền tự quyết định việc tái chế theo các hình thức như tự thực hiện, thuê đơn vị tái chế, hoặc ủy quyền cho tổ chức trung gian. Lựa chọn này đặt ra yêu cầu cho bên được ủy quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Bên được ủy quyền phải có tư cách pháp nhân và được thành lập theo quy định của pháp luật. Họ không được trực tiếp tái chế và không được sở hữu quan hệ với bất kỳ đơn vị tái chế nào liên quan đến phạm vi được ủy quyền. Điều này nhằm đảm bảo sự độc lập và chất lượng trong quá trình tái chế.

Công ty Cổ phần Tái chế bao bì PRO Việt Nam được thành lập bởi các thành viên sáng lập của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam. Đây là một công ty xã hội, hoạt động 100% không vì mục tiêu lợi nhuận. Toàn bộ hoạt động của công ty được tài trợ bởi Liên minh, theo tầm nhìn và sứ mạng của Liên minh, vì một Việt Nam xanh, sạch đẹp.

 

 

Liên minh tái chế bao bì Việt Nam được thành lập năm 2019, với 9 thành viên sáng lập, là các công ty FDI và Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản xuất bao bì, bán lẻ và nhập khẩu với sứ mệnh “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam và làm cho việc tái chế bao bì trở nên dễ tiếp cận và bền vững hơn” và mục tiêu “Thu gom và tái chế tất cả bao bì do các thành viên trong liên minh đưa ra tiêu thụ trên thị trường vào năm 2030”. Sau hơn 4 năm, số thành viên của PRO Việt Nam không ngừng tăng lên, tính đến tháng 12 năm 2023, số lượng công ty thành viên đã là 22.

Từ năm 2021 và 2022 , PRO Việt Nam đã bắt đầu xây dựng nền tảng cho các mô hình thu gom và tái chế bao bì có khả năng nhân rộng. Trong năm 2023, từ những dự án thí điểm thực hiện trước đó, PRO Việt Nam đã dần chuyển đổi sang các mô hình thu gom, tái chế phù hợp để sẵn sàng cho việc thực thi EPR từ năm 2024. Với việc Công ty Cổ phần Tái chế bao bì PRO Việt Nam được Bộ TN&MT chính thức công bố là tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế bao bì theo luật định, PRO Việt Nam đã sẵn sàng cho việc thực thi EPR cho các doanh nghiệp thành viên từ 01.01.2024.

 

Một số sản phẩm của các thành viên PRO Việt Nam và sản phẩm từ vật liệu tái chế bao bì

 

Quyết định trên của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường không chỉ là bước quan trọng để khuyến khích tái chế mà còn giúp tạo ra một hệ thống quản lý bao bì và sản phẩm tái chế hiệu quả. Điều này đồng thời thúc đẩy trách nhiệm xã hội và sự chung tay giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý môi trường.
 

 

-------------------------------------------------

Chính bởi những giá trị đặc biệt đó, Trung tâm TOP Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã quyết định đề cử PRO Việt Nam vào TOP 500 Kỷ lục bất biến Việt Nam: "Đơn vị đầu tiên được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế bao bì tại Việt Nam". Đây là hành trình tìm kiếm và đề cử Top 500 Kỷ lục Việt Nam không thể thay thế được, từ đó góp phần quảng bá các giá trị đặc biệt của đất nước và con người Việt Nam nói chung cũng như các giá trị của từng địa phương nói riêng. 

Mọi thông tin xin gửi về:

Ban quản lý Hành trình tìm kiếm và quảng bá TOP 500 Kỷ lục bất biến Việt Nam

Email: 

Ms Diệu Phi (Quản lý hành trình) - 0333108555 

Trung tâm TOP Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings)

 


Diệu Phi – VietKings (tổng hợp và biên tập, ảnh Internet)