0_mam-cay-binh-luc-0.jpg

Top 100 Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam 2020 – 2021 (P.40): Mắm Cáy Bình Lục (Hà Nam)

24-03-2021

(VietTop) Hà Nam không chỉ nổi tiếng là quê hương gạo đồng phù sa, mà còn nổi tiếng bởi một loại mắm đặc biệt có vị hăng hăng, cay cay, thơm thơm. Đó chính là mắm cáy.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values