25918_0_chom-chom-long-khanh-2.jpg

Top 100 Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam 2020 – 2021 (P.32): Chôm chôm CDĐL Long Khánh (Đồng Nai)

12-03-2021

(VietTop) Chôm chôm là sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Ðồng Nai, nhất là chôm chôm ở Long Khánh, có chất lượng trái ngon và giá trị kinh tế cao.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối