0_721732902d694c319f7c654b4b3adc1c.jpg

(Top 100) Xôi Nếp Nương (Đi��n Biên) - Món Ăn Đặc Sản Việt Nam 2020 - 2021 (P.30)

25-12-2021

Nếp nương được trồng nhiều ở các tỉnh Tây Bắc nhưng nói đến loại nếp ngon nhất người ta thường nghĩ ngay đến nếp nương Điện Biên.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values