(Top 100) Canh thụt (Đắk Nông) - Món Ăn Đặc Sản Việt Nam 2020 - 2021 (P.28)

23-12-2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông gửi đề cử về những đặc sản của địa phương tới Hành trình quảng bá đặc sản Việt Nam lần 3 - 2015, trong đó có món ăn nổi tiếng – Canh thụt.