0_0-0-0-a-a-a-1mat-ong.jpg

Mật ong rừng U Minh (Cà Mau) - 100 Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam 2020 – 2021 (P.22)

21-12-2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau gửi đề cử về những đặc sản của địa phương tới Hành trình quảng bá đặc sản Việt Nam lần 3 - 2015, trong đó có đặc sản Mật ong rừng U Minh

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values