• Trang chủ
  • Xu hướng chính - Top Việt Nam | Top Thế Giới
  • > Tag
  • > Xu hướng chính

Top 4 xu hướng chính của ngành giao đồ ăn tại Đông Nam Á trong 2024

12-02-2024

(topplus.vn) Những xu hướng này đã bắt đầu xuất hiện trong ngành giao đồ ăn ở Đông Nam Á vào năm 2023 và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2024.