• Trang chủ
  • Top 8 toàn cầu - Top Việt Nam | Top Thế Giới
  • > Tag
  • > Top 8 toàn cầu

Đưa Việt Nam vào top 8 toàn cầu về t�� lệ sử dụng địa chỉ Internet IPv6

29-03-2024

(topplus.vn) Tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet IPv6 của Việt Nam đến hết năm 2023 là 59%. Mục tiêu của năm nay là đưa tỷ lệ này đạt từ 65% đến 80% để Việt Nam vào top 8 toàn cầu về sử dụng IPv6.