• Trang chủ
  • Top 500 thế giới ở tiêu chí 'mức độ ảnh hưởng' - Top Việt Nam | Top Thế Giới
  • > Tag
  • > Top 500 thế giới ở tiêu chí 'mức độ ảnh hưởng'

ĐH Quốc gia Hà Nội lọt top 500 thế giới ở tiêu chí 'mức độ ảnh hưởng'

12-02-2024

(topplus.vn) Phòng Thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha) vừa công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ nhất của năm 2024. Tại kỳ xếp hạng này, ĐH Quốc gia Hà Nội gia tăng vị trí trong top 700 thế giới và lần đầu tiên tiêu chí Mức độ ảnh hưởng lọt top 500 thế giới (vị trí 495).