• Trang chủ
  • Top 20 gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu - Top Việt Nam | Top Thế Giới
  • > Tag
  • > Top 20 gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu

3 nhà khoa học trẻ vào top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

28-02-2024

(topplus.vn) TS Phạm Huy Hiệu, TS Hà Thị Thanh Hương và TS. BS Ngô Quốc Duy vào top 20 ứng viên trong số 158 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.