Top 100 công trình biểu tượng nổi tiếng trên thế giới (P.31) Dancing House (Séc): Kiến trúc có một không hai tại trái tim của châu Âu

02-04-2024

(topplus.vn) Hình ảnh của tòa nhà hiện được xuất hiện trên đồng xu 2.000 koruna Séc bằng vàng do Ngân hàng Quốc gia Séc phát hành.