• Trang chủ
  • Khô cá tra - Top Việt Nam | Top Thế Giới
  • > Tag
  • > Khô cá tra
0_ab93a486e49b4338ad7921105ce7f592.jpg

Khô cá Tra phồng (Châu Đốc - An Giang) - 100 Đặc Sản Quà Tặng Việt Nam 2020 – 2021 (P.2)

26-11-2021

Hành trình tìm kiếm các loại đặc sản đặc biệt của từng địa phương trên khắp cả nước lần thứ 2 (2019 – 2025) của Trung tâm Top Việt Nam (VietTop) đã chính thức khởi động với rất nhiều đề cử tích cực từ các địa phương trong cả nước.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values