26050_8bee5d71907e7b03514f59cf0a1402a8.jpg

Cá thu nướng Cửa Lò (Nghệ An) - 100 Đặc S���n Quà Tặng Việt Nam 2021 – 2022 (P.65)

29-04-2021

(Topplus.vn) Cửa Lò được xem là cái nôi của đánh bắt, chế biến hải sản,trong đó phải kể đến sản phẩm cá thu nướng. Cá thu nướng là một trong những sản phẩm truyền thống, đặc sản nơi đây.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values