• Trang chủ
  • Đĩa vàng cống hiến - Top Việt Nam | Top Thế Giới
  • > Tag
  • > Đĩa vàng cống hiến

Kỷ lục gia Trần Thanh Toàn - Chủ tịch WiT đón nhận Đĩa vàng Cống hiến và Huy hiệu từ Viện Kỷ lục Thế giới

20-03-2024

(topplus.vn) Sáng ngày 20/3 tại tỉnh Đồng Nai, Kỷ lục gia Trần Thanh Toàn - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổ chức Đào tạo WiT vinh dự đón nhận Đĩa vàng Cống hiến từ Viện Kỷ lục Thế giới (WorldMark) trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings).