0_Great-Wall.jpg

Top 100 công trình vĩ đại trong lịch sử thế giới - P.27. Vạn Lý Trường Thành

22-12-2018

Vạn Lý Trường Thành (Great Wall of China) là bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc liên tục được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Đế quốc Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ, người Turk, và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mãn Châu.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
Trang 6 của 235 trang (2342 bài)Đầu<...678910...>Cuối