0_hoa-tang.jpg

10 thủ tục chôn cất người chết kì lạ nhất trên thế giới

01-05-2016

Chôn cất và hỏa táng người chết là hai hình thức mai táng phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ở rất nền văn hóa trên thế giới có cách thức mang táng người chết rất đặc biệt: ngâm bùn xác chết, thiên táng, đóng băng...

Trang 175 của 198 trang (1979 bài)Đầu<...171172173174175...>Cuối