10 nữ diễn viên Trung Quốc được trả lương cao nhất năm 2017

13-09-2017

Tờ AE vừa thống kê ra top 10 nữ diễn viên Trung Quốc được trả lương cao nhất. Dẫn đầu danh sách này là nữ diễn viên Châu Tấn. Mức thù lao trung bình cho một phim của cô là 95 triệu Nhân dân tệ (tương đương 314 tỷ đồng).

1. Châu Tấn. Mức thù lao trung bình: 95 triệu Nhân dân tệ/bộ phim

1. Châu Tấn. Mức thù lao trung bình: 95 triệu Nhân dân tệ/bộ phim (tương đương 314 tỷ đồng).
 
 
 

2. Angelababy. Mức thù lao trung bình: 80 triệu Nhân dân tệ/bộ phim.

2. Angelababy. Mức thù lao trung bình: 80 triệu Nhân dân tệ/bộ phim (tương đương 264 tỷ đồng).
 
 
 
3. Tôn lệ. Mức thù lao trung bình: 60 triệu Nhân dân tệ/bộ phim.
3. Tôn lệ. Mức thù lao trung bình: 60 triệu Nhân dân tệ/bộ phim (tương đương 198 tỷ đồng).
 

=4. Triệu Vy. Mức thù lao trung bình: 40 triệu Nhân dân tệ/bộ phim.

=4. Triệu Vy. Mức thù lao trung bình: 40 triệu Nhân dân tệ/bộ phim (tương đương 133 tỷ đồng).
 

=4. Triệu Lệ Dĩnh. Mức thù lao trung bình: 40 triệu Nhân dân tệ/bộ phim.

=4. Triệu Lệ Dĩnh. Mức thù lao trung bình: 40 triệu Nhân dân tệ/bộ phim (tương đương 133 tỷ đồng).
 

6. Phạm Băng Băng. Mức thù lao trung bình: 30 triệu Nhân dân tệ/bộ phim.

6. Phạm Băng Băng. Mức thù lao trung bình: 30 triệu Nhân dân tệ/bộ phim (tương đương 99 tỷ đồng).
 
7. Trịnh Sảng. Mức thù lao trung bình: 600.000 Nhân dân tệ/tập phim.
7. Trịnh Sảng. Mức thù lao trung bình: 600.000 Nhân dân tệ/tập phim (tương đương 2 tỷ đồng).
 

8. Dương Mịch. Mức thù lao trung bình: 550.000 Nhân dân tệ/tập phim.

8. Dương Mịch. Mức thù lao trung bình: 550.000 Nhân dân tệ/tập phim (tương đương 1,8 tỷ đồng).
 
9. Lưu Thi Thi. Mức thù lao trung bình: 490.000 Nhân dân tệ/tập phim.
9. Lưu Thi Thi. Mức thù lao trung bình: 490.000 Nhân dân tệ/tập phim (tương đương 1,6 tỷ đồng).
 
10. Đường Yên. Mức thù lao trung bình: 440.000 Nhân dân tệ/tập phim.
10. Đường Yên. Mức thù lao trung bình: 440.000 Nhân dân tệ/tập phim (tương đương 1,4 tỷ đồng)

Khoa học và Phát Triển

 

Mobile Content 1
Mobile content 2
content2