bac si_11323.jpg

15 nghề kiếm bộn nhất nước Mỹ năm 2012

13-07-2012

Đứng đầu là bác sĩ gây mê với mức lương 234.950 USD mỗi năm. Danh sách này còn bao gồm luật sư, phi công và quản lý tài chính. Hầu hết thù lao cho những công việc này đều trên 100.000 USD.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
Trang 122 của 127 trang (1268 bài)Đầu<...121122123124125...>Cuối