0_lam-sach-2.jpg

Người làm sạch những công trình vĩ đại của thế giới

02-08-2016

Thorsten Mowes cùng cộng sự đã đi khắp thế giới, làm sạch các công trình văn hóa nổi tiếng, từ Tử Cấm Thành ở Trung Quốc tới tượng Chúa Cứu Thế ở Brazil.

Mobile Content 1
Trang 5 của 9 trang (84 bài)Đầu<12345...>Cuối
Mobile content 2
content2