Tôn vinh các vị tổ nghề Việt Nam (P.51): Nghi Điệt - tổ nghề nấu rượu

17-01-2019

Bà Nghi Điệt, được thờ ở chùa Độc (nơi lưu giữ tục thề bảo vệ bí quyết rượu làng Vân) được xem là tổ sư nghề nấu rượu.

 

Bà Nghi Điệt gần như là một nhân vật trong huyền thoại, không rõ thực hư. Chỉ biết bà là người sống ở làng Vân (Vân Xá, xã Vân Hà,Việt Yên, Bắc Giang ngày nay), là vợ của vua Vũ Vương. Tương truyền, chồng bà Nghi Điệt thích uống rượu nên bà đã tìm cách chế men cất nên thứ rượu ngon, rồi đem truyền lại cho người làng Vân để lưu truyền hậu thế...

 

Image result for nghề nấu rượu

 

Theo Chiến Quốc sách, bà Nghi Địch là cung nhân của nhà Hạ, khéo nấu rượu rất ngon. Sách viết: “Bà Nghi Địch tạo tác ra thứ rượu mùi rất nồng hậu, dâng lên vua. Vua Vũ uống khen ngon, nhưng khẳng định rằng đời sau ắt có người vì rượu này phải mất nước, nên lìa xa Nghi Địch, lại sai không được nấu rượu nữa.

Ứng theo sự sai lệch về cách đọc và chú âm (Điệt và Địch) trong các ngôn ngữ khác nhau, nhiều khả năng Nghi Điệt và Nghi Địch chính là một người, và vua Vũ Vương mà chính là Hạ Vũ – vị vua đầu tiên của nhà Hạ, chứ không phải Chu Vũ Vương như nhiều người lầm tưởng.

 

Image result for rượu làng vân

 

Đến năm Chính Hòa thứ 24 (1703), để tạ ơn vua Lê Hy Tông ban sắc phong Thượng đẳng thần cho Thành hoàng làng Vân, làng đã dâng lên vua ba giò rượu ngon nhất làng. Vua ban cho bốn chữ “Vân Hương Mỹ Tửu”.

Lễ giỗ đức tổ nghề nấu rượu ở làng Vân được tổ chức vào ngày 7/1 Âm lịch.


Topplus (tổng hợp) - nguồn hình internet

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values