Tôn vinh các vị tổ nghề Việt Nam (P.51): Lê Văn Đạt - ông tổ nghề nuôi yến

17-01-2019

Lê Văn Đạt, không rõ năm sinh và quê quán, được suy tôn là ông tổ của nghề nuôi yến lấy tổ.

 

Image result for ông tổ của nghề nuôi yến lấy tổ

 

Tuy không có nhiều cứ liệu lịch sử đáng tin cậy, nhưng trong hội thảo “Đề đốc Lê Văn Đạt với sự hình thành và phát triển ngành nghề yến sào Khánh Hòa - Việt Nam” tổ chức ngày 8/6/2011, các học giả đã thống nhất rằng, Đề đốc Lê Văn Đạt là nhân vật có thật trong lịch sử.

Tương truyền, năm 1328, thuyền của Đề đốc Lê Văn Đạt bị bão dạt vào Hòn Tre. Ông lập ra thôn Bích Đầm và tìm ra các đảo yến. Nghề Yến sào bắt đầu được khai sinh.

 

Image result for tổ yến

 

Năm 1769, ông Lê Văn Quang (hậu duệ của ông Lê Văn Đạt), đình trưởng thôn Bích Đầm, quyết định hiến toàn bộ đảo yến cho nhà Tây Sơn. Bà Lê Thị Huyền Trâm, con gái ông Lê Văn Quang, trở thành đại đô đốc thủy quân Tây Sơn. Bà là người có công chỉ huy tướng sĩ bảo vệ, khai thác, xuất khẩu yến sào bên cạnh các cuộc chiến với thủy quân Nguyễn Ánh nên được suy tôn là Đảo chủ Thánh mẫu. Từ đó Đề đốc Lê Văn Đạt, bà Lê Thị Huyền Trâm - bà Chúa Đảo yến được nhân dân lập đền thờ trên các đảo.

Lễ cúng tổ được tổ chức trên đảo Hòn Nội vào ngày 10/5 âm lịch hàng năm.


Topplus tổng hợp (nguồn hình internet)

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values