Tôn vinh các vị tổ nghề Việt Nam (P.50): Lang Liêu - Ông tổ nghề nấu bánh chưng

16-01-2019

Bánh chưng ("chưng" trong "chưng cất", nghĩa là hấp nước, nhưng thực tế bánh được nấu bằng cách luộc) là một loại bánh truyền thống của dân tộc Việt nhằm thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với cha ông và đất trời xứ sở.

 

Image result for Lang Liêu - Ông tổ nghề nấu bánh chưng

 

Lang Liêu (Tiết Liêu) là húy của vị vua đầu tiên của chi Hùng Chiêu Vương, tức Hùng Vương đời thứ 7. Theo Biệt Lam Trần Huy Bá, chi Hùng Chiêu Vương gồm 5 đời vua, trị vị 200 năm từ năm 1631 TCN đến 1432 TCN.

 

Image result for Lang Liêu - Ông tổ nghề nấu bánh chưng

 

Theo Lĩnh Nam chích quái truyện, sau khi thắng giặc Ân, Hùng Hồn Vương (Hùng Vương thứ 6) tổ chức thi tìm món ngon bày cỗ để chọn người kế vị. Lang Liêu dùng gạo nếp làm 2 loại bánh hình tròn và vuông để tượng hình Trời và Đất, lại lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột tượng hình cha mẹ sinh thành, gọi tên là bánh chưng –   bánh dày, mang dâng vua cha làm cỗ.

Lang Liêu được vua cha truyền ngôi. Hai thức bánh đó về sau cũng là thức bánh truyền thống trong mâm cỗ tết của người Việt.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương 18 đời đều được gộp chung vào ngày mồng 10 tháng 3 Âm lịch.


Topplus tổng hợp (nguồn hình internet)

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values