Tôn vinh các vị tổ nghề Việt Nam (P.49): Hứa Vĩnh Kiều, Đài Tri Tiên, Lưu Phong Tú: Tổ nghề làm đồ gốm.

15-01-2019

Hứa Vinh Kiều (Cảo), Đào Trí Tiến và Lưu Phương Tú (Lưu Vĩnh Phong) là ba vị Thái học sinh triều Lý. Ba ông được xem là ông tổ nghề làm gốm của ba làng gốm truyền thống danh tiếng nhất nước ta là Bát Tràng, Thổ Hà, và Phù Lãng.

 

Image result for Hứa Vĩnh Kiều, Đài Tri Tiên, Lưu Phong Tú: Tổ nghề làm đồ gốm.

 

Hứa Vinh Kiều, Đào Trí Tiến và Lưu Phương Tú, không rõ đỗ Thái học sinh năm nào, từng được cử đi sứ Bắc Tống. Trên đường trở về, đi ngang Thiều Châu thì gặp bão, phải nghỉ lại. Nhân ở đây có lò gốm nổi tiếng, ba ông đến thăm và học được một số kỹ thuật quan trọng. Hứa Vĩnh Kiều truyền cho Bát Tràng nước men rạn trắng. Đào Trí Tiến truyền cho Thổ Hà nước men sắc màu vàng đỏ. Lưu Phương Tú truyền cho Phù Lãng nước men màu đỏ màu vàng thẫm.

 

Image result for Hứa Vĩnh Kiều, Đài Tri Tiên, Lưu Phong Tú: Tổ nghề làm đồ gốm.

 

Theo tư liệu lịch sử, nghề gốm ở nước ta đã phát triển từ rất sớm, từ thời kỳ văn hóa Phùng Nguyên (cách đây khoảng 4000 năm). Tuy nhiên, ba ông Hứa Vinh Kiều, Đào Trí Tiến và Lưu Phương Tú là những người có công đưa nghề gốm lên một tầm cao mới, nên vẫn được xem là tổ nghề.

Hội làng Bát Tràng được tổ chức ngày 15 – 16 tháng Hai Âm lịch, làng Thổ Hà là 20 – 22 tháng giêng Âm lịch. Riêng làng Phù Lãng thì còn chưa rõ.


Topplus tổng hợp (nguồn hình internet)

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values