Tôn vinh các vị tổ nghề Việt Nam (P.46): Cao Lỗ - Tổ sư nghề rèn sắt

12-01-2019

Cao Lỗ (Cao Nỗ, Cao Thông, Đô Lỗ, Thạch Thần, hay Đại Than Đô Lỗ Thạch Thần) là một tướng tài của Thục Phán An Dương Vương. Ông là người đã phát minh ra nõ Liên châu và được suy tôn là ông tổ nghề rèn.

 

 

Image result for Cao Lỗ - Tổ sư nghề rèn sắt

 

Cao Lỗ quê tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Tương truyền, ông là người khuyên Thục An Dương Vương dời đô xuống đồng bằng, tìm đất đóng đô và là người được An Dương Vương giao nhiệm vụ thiết kế và chỉ huy công trình xây thành Cổ Loa.

 

Related image

 

Truyền thuyết kể rằng, quê hương Cao Lỗ có mỏ sắt, nhưng nước ta không ai biết rèn. Ông cất công sang Tàu học nghề: 3 năm học thụt bệt, 3 năm học quai búa và 4 năm học rèn. Về quê, Cao Lỗ hăm hở dựng lò rèn, rủ người vào núi lấy quặng nấu thành gang, sản xuất lưỡi cày, dao, mác, ... Ông vừa sản xuất, vừa truyền nghề. Dân làng ai cũng cảm phục tài nghệ của ông. Nghề rèn của ta bắt đầu từ đó.

Theo dân gian, sau khi dốc quân cản Triệu Đà, ông bị thương nặng ở cổ nên buộc lại và thúc ngựa chạy tới Ái Mộ (xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm) nghỉ một lát rồi lại chạy tiếp về vùng Bình Than, Lục Đầu. Ít lâu sau, ông mất.

Ông là thần bảo hộ vùng Việt Trì, Bạch Hạc.

Lễ giỗ Cao Lỗ Vương đươc tổ chức vào ngày 10/2 Âm lịch.


Topplus tổng hợp (nguồn hình internet)

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values