Tôn vinh các vị tổ nghề Việt Nam (P.12): Quỳnh Hoa - Bà chúa nghề tằm

09-12-2018

Trồng dâu nuôi tằm là một điểm đặc sắc lớn trong kinh tế canh nông của ngành nông nghiệp từ xưa đến nay và được truyền bá rộng rãi. Đây cũng là một nghề truyền thống ở Việt Nam tồn tại hàng trăm năm nay, dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng nghề cổ truyền ấy vẫn sống như một mạch ngầm, âm thầm mà mạnh mẽ.

 

Image result for nghề nuôi tằm dệt lụa

 

Dân nuôi tằm tôn Quỳnh Hoa là Bà chúa nghề tằm. Truyện kể rằng, thời vua Lê Thánh Tông, có viên quan trong triều khi già về Nghi Tàm mở trường dạy học. Một hôm ra ngắm cảnh hồ, ông bỗng thiu thiu ngủ. Trong mộng, ông lạc vào thiên đình, thấy một vị quan quỳ xuống tâu xin Ngọc Hoàng cho công chúa Quỳnh Hoa xuống đầu thai họ Trần. Ngọc Hoàng chấp thuận, Trần Vĩ được viên quan trao vào tay một cô con gái.

 

 

Related image

 

 

Chẳng bao lâu sau, vợ ông có mang sinh một đứa con gái đúng như trong mộng. Ông bèn đặt tên là Quỳnh Hoa. Lớn lên, Quỳnh Hoa được gả cho Liễu Nghi, tri phủ Hà Trung.

 

 

Related image

 

 

Khi Chiêm Thành sang xâm lược, vợ chồng Liễu Nghi đều ra trận đánh giặc. Thắng trận, vua phong cho Liễu Nghi chức Đô Đài Ngự sử và Quỳnh Hoa là quận phu nhân. Khi Liễu Nghi mất, Quỳnh Hoa xin về Nghi Tàm. Nghi Tàm thuộc tổng Thượng, huyện Vĩnh Thuận. Sau này qua nhiều biến chuyển thời gian, làng Nghi Tàm thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ. Trước kia, làng Nghi Tàm chia thành ba xóm: Xóm Chùa, xóm Trên, xóm Cái. Vốn là người thạo việc trồng dâu, nuôi tằm, về Nghi Tàm, bà chuyên tâm lo nghề ấy rồi phổ biến cho dân chúng. Nhờ vậy dân toàn vùng biết nghề này. Sau khi mất, Quỳnh Hoa được tôn là bà chúa nghề tằm, hiện có gần 60 làng thờ bà.


Theo Kỷ lục - sưu tầm

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values