cdv-cotco_35931.jpg

Top 5 công trình cao nhất Hà Nội thời bao cấp

04-06-2013

 Do mới trải qua nhiều thập niên chiến tranh mà vào trước thời kỳ Đổi Mới, số lượng công trình cao trên 30m ở nội thành Hà Nội chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, quá nửa là những công trình được xây dựng trước đó trên dưới một thế kỷ.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
Trang 119 của 128 trang (1272 bài)Đầu<...116117118119120...>Cuối