50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích

14-12-2016

Từ các bộ phim hài chuối như "The Replacements", "Without a Paddle", và "Soul Plane" cho tới rất nhiều bộ phim kinh dị, hành động hạng B được fan ưa chuộng nhưng bị các nhà chuyên môn ném đá.

Có một sự thật hiển nhiên thời nay rằng ý kiến của các nhà phê bình phimchuyên nghiệp không nhất thiết phản ánh những gì khán giả thực sự mong muốn. Trong nhiều năm qua, có rất nhiều bộ phim bị coi là “thấp kém” trong mắt giới chuyên môn lại cũng chính là những tác phẩm được khán giả yêu thích nhất, có lẽ là bởi chúng vốn không hề nhắm tới hướng nghệ thuật mà chỉ muốn mang ý nghĩa giải trí theo xu hướng xã hội hay vừa lòng một cộng đồng fan nào đó thôi.

Sau đây, ta sẽ đến với danh sách 50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng được khán giả yêu mến dựa theo điểm số từ Metacritic:

50. Soul Plane (2004)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 33/100

Điểm số người sử dụng: 8.6/10

49. Self/less (2015)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 34/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

48. American Outlaws (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 25/100

Điểm số người sử dụng: 7.9/10

47. Sex Ed (2014)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 34/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

46. The Man (2005)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 33/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

45. Surviving Christmas (2004)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 19/100

Điểm số người sử dụng: 7.3/10

44. Sweet November (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 27/100

Điểm số người sử dụng: 8.2/10

43. Down to Earth (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 32/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

42. Just Before I Go (2015)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 24/100

Điểm số người sử dụng: 7.9/10

41. Pali Road (2016)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 38/100

Điểm số người sử dụng: 9.3/10

40. Someone Like You… (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 32/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

39. Black Knight (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 32/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

38. The Punisher (2004)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 33/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

37. The New Guy (2002)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 24/100

Điểm số người sử dụng: 8.0/10

36. They (2002)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 31/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

35. Antitrust (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 31/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

34. Sonny (2002)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 31/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

33. Half Past Dead (2002)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 23/100

Điểm số người sử dụng: 7.9/10

32. Here on Earth (2000)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 25/100

Điểm số người sử dụng: 8.2/10

31. Hell Ride (2008)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 25/100

Điểm số người sử dụng: 8.2/10

30. Cursed (2005)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 31/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

29. Deception (2008)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 31/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

28. Pulse (2006)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 27/100

Điểm số người sử dụng: 8.4/10

27. Corky Romano (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 20/100

Điểm số người sử dụng: 7.7/10

26. Hector and the Search for Happiness (2014)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 29/100

Điểm số người sử dụng: 8.6/10

25. London (2006)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 24/100

Điểm số người sử dụng: 8.2/10

24. Domestic Disturbance (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 29/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

23. She Hate Me (2004)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 28/100

Điểm số người sử dụng: 8.6/10

22. Grind (2003)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 30/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

21. The Quiet (2006)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 29/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

20. The Replacements (2000)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 30/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

19. BloodRayne (2005)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 18/100

Điểm số người sử dụng: 7.7/10

18. Without a Paddle (2004)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 29/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

17. Branded (2012)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 20/100

Điểm số người sử dụng: 8.0/10

16. I Melt With You (2011)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 26/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

15. Dracula 2000 (2000)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 26/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

14. Sorority Row (2009)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 24/100

Điểm số người sử dụng: 8.6/10

13. In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale (2008)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 15/100

Điểm số người sử dụng: 7.8/10

12. Ready to Rumble (2000)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 23/100

Điểm số người sử dụng: 8.6/10

11. Out Cold (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 22/100

Điểm số người sử dụng: 8.5/10

10. Double Take (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 25/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

9. Whatever It Takes (2000)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 20/100

Điểm số người sử dụng: 8.5/10

8. Marci X (2003)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 20/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

7. Valentine (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 18/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

6. Deuces Wild (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 16/100

Điểm số người sử dụng: 8.6/10

5. Extreme Days (2001)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 17/100

Điểm số người sử dụng: 8.9/10

4. Darkness (2004)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 15/100

Điểm số người sử dụng: 8.8/10

3. Kung Pow: Enter the Fist (2002)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 14/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

2. Screwed (2000)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 7/100

Điểm số người sử dụng: 8.0/10

1. Transylmania (2009)

50 bộ phim bị giới phê bình ghét cay ghét đắng nhưng khán giả lại yêu thích
 

Điểm số chuyên môn: 8/100

Điểm số người sử dụng: 8.7/10

Theo BusinessInsider


Theo GameK

 

Mobile Content 1
Mobile content 2
content2