0_bieu-tuong-ai-cap6.jpg

Bí ẩn của các biểu tượng Ai Cập cổ đại

24-02-2017

Được mô tả trong các văn bản xưa như là “Lời của thần linh”, các biểu tượng này được sử dụng thường xuyên trong các lễ nghi tôn giáo và phép thuật ở Ai Cập. Mỗi biểu tượng đều mang một ý nghĩa riêng biệt, đặc trưng cho văn hóa tín ngưỡng của người Ai Cập, làm giàu thêm cho bản sắc văn hóa dân tộc của đất nước giàu truyền thống này.

Mobile Content 1
Trang 6 của 55 trang (544 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Mobile content 2
content2