1 xa loi_33326.jpg

Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 88. Chùa Xá Lợi

15-11-2012

Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5.8.1956 dưới sự quản đốc công trường của hai kỹ sư Dư Ngọc Ánh và Hà Tố Thuận, thi công theo họa đồ của hai kiến trúc sư Trần Văn Đường và Đỗ Bá Vinh.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
Trang 55 của 64 trang (639 bài)Đầu<...5152535455...>Cuối