0_31.jpg

Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam (P.31): Chùa Bằng (Hà Nội)

11-07-2018

Chùa Linh Tiên thường được gọi là chùa Bằng. Chùa khởi dựng từ đầu triều Lê Sơ, Thiền sư Huệ Quang đã cho trùng tu, kiến thiết vào năm 1654. Qua thời gian, chùa bị đổ nát. Năm 1954, tòa chính điện được trùng tu lại.

Mobile Content 1
Trang 2 của 59 trang (583 bài)Đầu<12345...>Cuối
Mobile content 2
content2