0_12-2.jpg

Hành trình tìm kiếm Top 100 lễ hội truyền thống tại các địa phương Việt Nam (Đề cử 12): Lễ hội Lễ Kỳ An – Đình Châu Phú (An Giang)

21-03-2018

Đình Châu Phú, nơi thờ Thành hoàng Nguyễn Hữu Cảnh - một người có công với đất Nam bộ và nhất là có thời gian gắn bó với vùng đất An Giang. Ngoài Thành hoàng Nguyễn Hữu Cảnh, trong đình còn thờ Thoại Ngọc Hầu cùng hai ông chánh vệ thủy Đỗ Đăng Tàu và phó vệ thủy Lê Văn Sanh.

Mobile Content 1
Trang 1 của 55 trang (547 bài)12345...>Cuối
Mobile content 2
content2