0_69.jpg

Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam (p.69): Chùa Hải Sơn (Chùa Hang) - Kiên Giang

14-08-2018

Chùa Hải Sơn (hay chùa Thiên Thành, tên thường gọi là chùa Hang) xây dựng vào những thập niên đầu của thế kỷ 18. Năm 1989, Bộ Văn hoá và Thông tin công nhận chùa Hải Sơn - chùa Hang là điểm di tích lịch sử và tham quan thắng cảnh.

Trang 1 của 61 trang (610 bài)12345...>Cuối