Capture-JPG-4938-1442569375_22011.jpg

Những quốc gia nhiều cây nhất thế giới

19-09-2015

Các nhà khoa học ước tính số lượng cây xanh ở mỗi quốc gia trên thế giới dựa trên nhiều yếu tố như diện tích và dân số.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
Trang 61 của 66 trang (651 bài)Đầu<...6162636465...>Cuối