q1_52886.jpg

10 sự kiện kinh tế - xã hội 2011

27-12-2011

 Lãnh đạo nhiệm kỳ mới ra mắt với những quyết sách quan trọng, quan điểm nhất quán về chủ quyền, chủ trương tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế là điểm nhấn trong năm 2011, đem lại hy vọng đất nước sẽ phát triển ổn định, bền vững hơn những năm tới.

Mobile Content 1
Trang 58 của 58 trang (575 bài)Đầu<...565758
Mobile content 2
content2