img_20150722184627951_81198.jpg

Ngôn ngữ ít chữ nhất thế giới chỉ với 123 từ

24-07-2015

Tuy ngắn gọn nhưng thứ ngôn ngữ này lại nói được rất nhiều kiểu.

Mobile Content 1
Trang 55 của 58 trang (578 bài)Đầu<...5152535455...>Cuối
Mobile content 2
content2