tra thai nguyen_46927.jpg

Festival trà Thái Nguyên lần thứ 3

23-10-2015

 Tiếp nối sự thành công của 2 kỳ festival trước, từ ngày 26/11-28/11/2015, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức Festival trà Thái Nguyên lần thứ 3 - năm 2015.

Mobile Content 1
Trang 53 của 62 trang (615 bài)Đầu<...5152535455...>Cuối
Mobile content 2
content2