0_VNE-Fossil.jpg

Hóa thạch ngư long 200 triệu năm còn nguyên phôi thai

05-09-2017

Phôi thai của một con thằn lằn cá được phát hiện vẫn nằm trong tử cung suốt 200 triệu năm sau khi con mẹ chết và hóa thạch.

Mobile Content 1
Trang 5 của 55 trang (544 bài)Đầu<12345...>Cuối
Mobile content 2
content2