0_mach-bach-huyet-trong-nao.jpg

4 bộ phận giới khoa học mới khám phá trong cơ thể người

14-09-2017

Trong suốt hơn một thế kỷ qua, giới y học luôn tin màng treo - một phần quan trọng của hệ tiêu hóa, có chức năng gắn ruột vào thành bụng - chỉ là cấu trúc với nhiều phần riêng biệt, chứ không phải một cơ quan trong cơ thể.

Mobile Content 1
Trang 1 của 51 trang (507 bài)12345...>Cuối
Mobile content 2
content2