KCX_TanThuan_92869.jpg

Khu chế xuất đầu tiên tại Việt Nam

11-08-2010

Khu chế xuất Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh) thành lập ngày 18-10-1991.

Mobile Content 1
Trang 282 của 282 trang (2815 bài)Đầu<...281282
Mobile content 2
content2