0_doc-to-5.jpg

Những độc tố nguy hiểm nhất với con người

29-10-2018

Botulinum, nọc độc rắn hay arsen (thạch tín) là những độc tố nguy hiểm với con người, có thể gây tử vong, ung thư hoặc phá hủy nội tạng.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
Trang 1 của 284 trang (2837 bài)12345...>Cuối