0_599ce44068a59cfbc5b4.jpg

Xác lập Kỷ lục độc bản Việt Nam cho cây Đa cảnh lâu năm độc đáo với hình dáng Mãnh Hổ và Đại Bàng của ông Nguyễn Văn Khiếu (Hải Dương)

01-07-2021

(kyluc.vn) Ngày 30/06/2021, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức trao bằng xác lập kỷ lục độc bản đối với cây Đa cảnh có tên gọi “Anh Hùng Tương Ngộ” của ông Nguyễn Văn Khiếu tại thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương. Với sự ảnh hưởng của dịch Covid - 19, sự kiện được tổ chức đơn giản, hạn chế số người tham dự và luôn tuân thủ nguyên tắc 5K.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
Trang 1 của 120 trang (1197 bài)12345...>Cuối