0_38-doi-che.jpg

Vẻ đẹp gợi cảm của những đồi chè ở Việt Nam

16-03-2020

Ngoài việc mang lại nguồn lợi kinh tế cho các hộ gia đình, làm giàu thôn, bản, những đồi chè còn tạo vẻ đẹp cho vùng trung du và miền núi.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
Trang 1 của 3 trang (30 bài)123>Cuối