0_b5632518d9b8cb91d6ddf29b0018a2ac_XL.jpg

Những tòa nhà lịch sử trong khuôn viên UBND Tp. HCM

29-05-2017

CEOBANK Nhìn lại lịch sử kiến trúc và không gian đô thi của Tp. HCM qua những tư liêu về các tòa nhà xưa tại Sài Gòn

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values