12666_PicMonkey-Collage-6.jpg

Vietkings công bố Top 5 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất tỉnh SócTrăng - Năm 2017

25-08-2017

(Vietkings - Top) Top điểm đến này được công bố dựa trên các đề cử của địa phương, đồng thời theo quan điểm, góc nhìn của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) với mục đích quảng bá một cách sâu rộng cho từng điểm đến, từ đó thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước tới tham quan, du lịch.

Mobile Content 1
Mobile content 2
content2