0_day-tre-ky-nang-song-1.jpg

15 tình huống trẻ phải có kỹ năng để sống sót

16-09-2017

Ở nhà một mình và có người lạ đột nhập, trẻ nên gọi 113 hay cha mẹ trước? Thứ tự ưu tiên có ý nghĩa quyết định tới an toàn của trẻ.

Mobile Content 1
Mobile content 2
content2