0_1.jpg

Những nghi lễ cổ xưa lạ lùng trên thế giới

03-05-2017

Lễ tắm tượng, vũ điệu rắn đen hay cuộc tranh luận lớn là những nghi lễ đã tồn tại hàng trăm năm, với ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values