0_77d5153612t2851l0.jpg

9 căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin trong thập kỷ tới, từ HIV cho đến ung thư

10-01-2018

Hiện tại, đã có vắc-xin ngăn ngừa một số bệnh ung thư nhất định.

TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values
TOP 5 ĐỊA ĐẠOvietnam values