0_PicMonkey-Collage-2.jpg

(VietKings - Values 2017) Top 100 công trình trăm tuổi nổi tiếng của Việt Nam (P.1): Nhà thờ Cù Lao Giêng (Tỉnh An Giang)

09-09-2017

(Kỷ lục - VietKings) Các công trình trăm tuổi ở Việt Nam được xây dựng với mục đích phục vụ nhu cầu văn hóa, kinh tế - chính trị hay tín ngưỡng... đều ẩn chứa và lưu giữ những giá trị lịch sử, có ý nghĩa lớn cho muôn đời sau.

Mobile Content 1
Trang 1 của 4 trang (34 bài)1234>Cuối
Mobile content 2
content2