0_mondoco51487049380167_hxut.png

Nhìn lại 13 món đồ công nghệ “cổ xưa” để thấy tuổi thơ dữ dội như thế nào

17-02-2017

Lũ trẻ bây giờ khó có thể biết đến những món đồ công nghệ từng gắn liền với “tuổi thơ dữ dội” của cha anh chúng ngày xưa.

Mobile Content 1
Mobile content 2
content2